http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIA WODNOPRAWNE NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH (WODY PODZIEMNE)

Podstawa prawna:
- art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Operat wodnoprawny (2 egzemplarze*) w wersji papierowej oraz sporządzony na
elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzna operatu w
postaci plików typu wektorowego lub rastrowego,
3. Dokumentacja hydrogeologiczna,
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami
szczególnymi),
5. Streszczenie prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy –
jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku obejmującego także wykonanie
urządzenia wodnego,
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
* - jeden ostemplowany egzemplarz operatu wodnoprawnego zwracany wnioskodawcy.
Opłata skarbowa:
217,00 zł od każdego rodzaju działalności (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej - Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za
pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 15 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń.pdf (498.6KB)
Ilość odwiedzin4396
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:40
Data przeniesienia do archiwum2018-01-01 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...