http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowę Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie,

 

 

Znak RW-3431-2-1/10

 

 

Skierniewice, dnia 14.04.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

RO.SA.-BUD Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

        Roman Jan Saczywko

        ul. Ptasia 14

        26-600 Radom

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 2.773.341,64 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Firma Handlowo-Usługowa

PROJEKT - BUD Edyta Psut

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

83,05 pkt.

3.339.322,43 zł

 

BUDMAR

Firma Budowlana Marek Kamola

ul. Krańcowa 31-33a

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

81,66 pkt.

3.395.970,75 zł

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane

INSBUD Krzesińscy spółka jawna

ul. Kozietulskiego 40

96-100 Skierniewice

 

 

66,81 pkt.

4.151.214,87

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1592
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-04-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-04-14 11:09
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...