http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o unieważnieniu postępowania o turnus rehabilitacyjny szkoleniowy
 Informacja o unieważnieniu postępowania o turnus rehabilitacyjny szkoleniowy

 

                                                                                                                             Skierniewice, dn. 07.05.2010r.

 

 

                                                                                                              Centrum  Kształcenia Biznesu  Sp. z.o.o

                                                                                                              90- 051 Łódź

                                                                                                               ul. Piłsudskiego 12

 

                                                                                                              A1 Polska

                                                                                                              Jacek Łukowski

                                                                                                             ul. Stefana Żeromskiego 60/73

                                                                                                              50-312 Wrocław

                                                                                                             

                                                                                                              Dom Wypoczynkowy „Dariusz"

                                                                                                              Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych                                                                                                                 84-104 Jastrzębia Góra

                                                                                                              ul. Droga Rybacka 16

                                                                                                                            

                                                                                                              Dom Wypoczynkowy „Dariusz"

                                                                                                              Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych                                                                                                                 84-104 Jastrzębia Góra

                                                                                                              ul. Droga Rybacka 16

 

 

Nasz znak: PCPR.FFS.3431/1-2 /2010

                W postępowaniu o zamówienie publiczne znak sprawy: PCPR.FFS.3431/1/2010: „Zorganizowanie i przeprowadzenie w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym dla 23 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, wraz z 16 opiekunami osób niepełnosprawnych", zamawiający informuje, iż wpłynęły do zamawiającego 4 oferty złożone przez:

1.      Oferta  Nr 1 - Centrum  Kształcenia Biznesu  Sp. z.o.o Łódź ul. Piłsudskiego 12 za cenę 104 700 zł brutto, wykonawca nie wskazał terminu wykonania przedmiotu zamówienia

2.      Oferta Nr 2 - A1 Polska Łukowski Jacek Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73 za cenę 84 730 zł brutto, z terminem wykonania 14.08.2010 - 27.08.2010.

3.      Oferta Nr 3 -   Barbara Skotarczak Dom Wypoczynkowy „Dariusz" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 16, za cenę 74 700 zł brutto, bez terminu wykonania.

4.      Oferta Nr 4 -  Barbara Skotarczak Dom Wypoczynkowy „Dariusz" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 16 za cenę 74 580 zł brutto, w terminie 13.08.2010-28.08.2010r.

                Zamawiający odrzuca: ofertę Nr 3 i 4 złożone przez Barbara Skotarczak Dom Wypoczynkowy „Dariusz" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 16. Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie odrzucenia:

                Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 1 zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą. Stosownie do art. 82 ust 1 ustawy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta Nr 3 i 4 została złożona przez tego samego wykonawcę, co oznacza, że ten sam wykonawca złożył 2 oferty. W konsekwencji zamawiający musi odrzucić oferty jako niezgodne z ustawą.

                W związki z odrzuceniem oferty 3 i 4 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

                Stosownie do art. 93 ust 1 pkt 4 ww. ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

                W wyniku odrzucenia ofert Nr 3 i 4, cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu wynosi 84 730 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 82 292 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Prosimy o potwierdzenie odebrania fax.

 

                                                                                                                             Kierownik PCPR

                                                                                                                             Ewa Smołucha

 

Ilość odwiedzin2530
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-05-07 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-05-07 15:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...