http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

 

                Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.             o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.04.2010 r. Gminy Skierniewice, reprezentowanej przez Wójta Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice ul. Reymonta 23, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 24 (115367E) we wsi Balcerów od kilometra 0 +  000,00 do kilometra  0 + 400,00.

                 Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w powiecie skierniewickim ziemskim, jednostce ewidencyjnej gmina Skierniewice - w obrębach ewidencji gruntów: 01 Balcerów, 21 Strobów.

 

I.                   Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęty projektem podziału:

obręb 01 Balcerów : 343/1 (po podziale działki nr ew.- 343/9, 343/10*), działka 343/3 (po podziale działki nr ew.-343/5, 343/6*), działka nr ew.-343/4 (po podziale działki nr ew.-343/7, 343/8*), działka nr ew.-344/1 (po podziale działki nr ew.-344/4*, 344/5), działka nr ew.-344/3 (po podziale działki nr ew.-344/6*, 344/7), działka nr ew.-345 (po podziale działki nr ew.-345/1, 345/2*), działka nr ew.-346/1 (po podziale działki nr ew.-346/5*, 346/6), działka nr ew.-346/2 (po podziale działki nr ew.-346/3*, 346/4), działka nr ew.-347/3 (po podziale działki nr ew.-347/7, 347/8*), działka nr ew.-347/4 (po podziale działki nr ew.-234/9, 347/10*), działka nr ew.-347/5 (po podziale działki nr ew.-347/11, 347/12*), działka nr ew.-347/6 (po podziale działki nr ew.-347/14*, 347/13), działka nr ew.-348/1 (po podziale działki nr ew.-348/16*, 348/17), działka nr ew.-348/2 (po podziale działki nr ew.-348/18*, 348/19), działka nr ew.-348/5 (po podziale działki 348/20*, 348/21), działka nr ew.-348/6 (po podziale działki nr ew.-348/22*, 348/23), działka nr ew.-348/7 (po podziale działki nr ew.-348/24*, 348/25), działka nr ew.-349/1 (po podziale działki nr ew.-349/6, 349/7*), działka nr ew.-349/2 (po podziale działki nr ew.-349/8, 349/9*), działka nr ew.-349/3 (po podziale działki nr ew.-349/4, 349/5*), działka nr ew.-350 (po podziale działki nr ew.-350/1*, 350/2), działka nr ew.-351 (po podziale działki nr ew.-351/1*, 351/2), działka nr ew.-352/1 (po podziale działki nr ew.-352/4*, 352/5), działka nr ew.- 352/3 (po podziale działki nr ew.-352/6*, 352/7), działka nr ew.-353 (po podziale działki nr ew.-353/1*, 353/2), działka nr ew.-928 (po podziale działki nr ew.-928/1, 928/2*), działka nr ew.-929 (po podziale działki nr ew.-929/1, 929/2*), działka nr ew.-930/2 (po podziale działki nr ew.-930/3, 930/4*), działka nr ew.-931/2 (po podziale działki nr ew.-931/3, 931/4*), działka nr ew.-932/2 (po podziale działki nr ew.-932/3, 932/4*), działka nr ew.-933/2 (po podziale działki nr ew.-933/3, 933/4*), działka nr ew.-934/2 (po podziale działki nr ew.-934/3, 934/4*);

 

 

Oznaczenie numerów ewidencyjnych działek:

                   X    - numer ewidencyjny działki dla której niniejszą decyzją zatwierdzono 

                            podział nieruchomości,

                   X*  - numer ewidencyjny działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości

                            zatwierdzonego niniejszą decyzją , położonej w liniach rozgraniczających

                            teren inwestycji, która z mocy prawa z dniem, w którym niniejsza decyzja 

                            stanie się ostateczna, stanie się własnością Gminy Skierniewice, za                     

                            odszkodowaniem ustalonym przez Wójta Gminy Skierniewice w odrębnej

                            decyzji;

                    X   - numer ewidencyjny działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości

                            zatwierdzonego niniejszą decyzją, położonej  poza liniami

                            rozgraniczającymi teren inwestycji, która pozostaje własnością

                           dotychczasowego właściciela.

 

II.                Oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:

 

-    obręb 01 Balcerów nr ew.-1011, 343/10, 343/6, 343/8, 344/4, 344/6, 345/2, 346/5, 346/3, 347/8, 347/10, 347/12, 347/14, 348/16, 348/18, 348/20, 348/22, 348/24, 349/7, 349/9, 349/5, 350/1, 351/1, 352/4, 352/6, 353/1, 928/2, 929/2, 930/4, 931/4, 932/4, 933/4, 934/4;

-          obręb 21 Strobów nr ew.-595;

 

III.             Oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości, które staną się własnością jednostki samorządu terytorialnego:

- obręb 01 Balcerów: 343/10, 343/6, 343/8, 344/4, 344/6, 345/2, 346/5, 346/3, 347/8, 347/10, 347/12, 347/14, 348/16,.348/18, 348/20, 348/22, 348/24, 349/7, 349/9, 349/5, 350/1, 351/1, 352/4, 352/6, 353/1, 928/2, 929/2, 930/4, 931/4, 932/4, 933/4, 934/4;

 

                 W związku z powyższym zawiadamia się, że aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie            w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego           w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 132, I piętro, w terminie do dnia wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod nr tel. 46 834-59-57 w godzinach pracy urzędu  (tj. od godz. 8°° do godz. 16°°).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                  STAROSTA SKIERNIEWICKI

 

                                                                           Józef Dzierzbiński

 

Ilość odwiedzin2539
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-05-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-05-14 14:41
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...