http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1316E, Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal

 

Znak RW-3431-4-1/10

Skierniewice, dnia 25.05.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1316E, Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

M.S.M. PONTEX Sp. z o.o.
Plac Mieroszewskich 1

41-400 Mysłowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Wyboru dokonano po wcześniejszym wezwaniu czterech wykonawców do uzupełnienia informacji, których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Wyjaśnienia złożone przez ww. firmy zostały przez Zamawiającego uwzględnione.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 106.140,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

Tarcopol Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting
ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław

89,32 pkt.

118.828,00 zł

bi concept Mariusz Kowal
ul. Wincentego Pola 16/305, 44-100 Gliwice

 

88,41 pkt.

120.048,00 zł

KG Engineering
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa

78,62 pkt.

135.000,00 zł

REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

 

72,50 pkt.

146.400,00 zł

Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING
Tomasz Siwowski
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4,
35-307 Rzeszów

58,58 pkt.

181.170,00 zł

Pracownie Inżynierskie SOCHA
ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz

46,03 pkt.

230.580,00 zł

 

3.     Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) odrzucono 1 ofertę a wykonawcę wykluczono.

 

4.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1777
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-05-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-05-25 12:50
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...