http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz U z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem

 

 

PCPR.EFS.3431/1-9/2010

                                                                                  Skierniewice, dn. 9 czerwca 2010 roku

 

                                                                                  Zamawiający:

                                                                                  Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

                                                                                  w Skierniewicach

 

                                                                                  Wykonawcy:

                                                                                  Centrum  Kształcenia Biznesu  Sp. z o.o

                                                                                  90- 051 Łódź

                                                                                   ul. Piłsudskiego 12

 

                                                                                                                                                                                                                                Jacek Łukowski 

                                                                                  A1 Polska

                                                                                  ul. Stefana Żeromskiego 60/73

                                                                                  50-312 Wrocław

                                                                                 

                                                                                  Barbara Skotarczak

                                                                                  Dom Wypoczynkowy „Dariusz"

                                                                                  Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych                                                                              84-104 Jastrzębia Góra

                                                                                  ul. Droga Rybacka 16

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz U z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem:

- całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym dla 23 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 , poz.92 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz.1694 z póz.zm.) wraz z 16 opiekunami osób niepełnosprawnych - Zamawiający zawiadamia, iż :

 

1/ w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły do

    Zamawiającego trzy oferty , złożone przez:

 

- Barbarę Skotarczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Dom Dom Wypoczynkowy „Dariusz"  Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych  84-104 Jastrzębia Góra  ul. Droga Rybacka 16 - za kwotę 70 700 zł - Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała 95 pkt

 

-  Jacka Łukowskiego  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  A1 Polska, 50-312 Wrocław ul. Stefana Żeromskiego 60/73 - za kwotę 66.902 zł

 

- Centrum  Kształcenia Biznesu  Sp. z o.o , 90- 051 Łódź  ul. Piłsudskiego 12 - za kwotę 104.700 zł   Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała 64 pkt

 

2/ Zamawiający wybrał do realizacji ofertę złożoną przez Jacka Łukowskiego  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  A1 Polska, z siedzibą: 50-312 Wrocław ul. Stefana Żeromskiego 60/73 - za kwotę 66.902 zł.  Powyższy wybór jest uzasadniony tym , iż oferta złożona przez Jacka Łukowskiego jest  najkorzystniejszą ofertą  zgodnie z kryterium ceny, jakie do oceny ofert przyjął Zamawiający.  Oferta ta jest najtańsza i uzyskała   zgodnie z kryterium ceny 100 pkt,

 

3/ w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert,

 

4/ w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy            

    z  udziału w postępowaniu,

 

5/ umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie  5 dni od daty

    przekazania niniejszego zawiadomienia  Wykonawcom tj. najwcześniej w dniu 5.06.2010r.

 

                                                                                 

 

 

Ilość odwiedzin1822
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-09 15:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...