http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania
 Jeden z wykonawców zadał pytania

Pytanie:

 

Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 5 Formularza Oferty (zał. do SIWZ) dotyczącego wskazania nazwy podwykonawców oraz części powierzonych im do wykonania robót, na zapis wymagający jedynie podania części zamówienia przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, gdyż obecnie sformułowanie w punkcie 5 Oferty jest niezgodne z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy PZP.

Ust. 4 art. 36 przewiduje nakaz dla Zamawiającego żądania od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza on zlecić podwykonawcy. A zatem na etapie sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane, zamawiający może jedynie żądać informacji o zakresie prac.

Z tych tez względów wnosimy jak na wstępie.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający uwzględnia uwagi Państwa i dokonuje zmiany tego zapisu wykreślając
z formularza nazwę podwykonawcy, pozostawiając jedynie żądanie o zakresie prac.

 

 

 

Pytanie:

Punkt 11.3 SIWZ - załącznik nr 2 - czy w pozycji 1 opisu robót Wykonawca ma podać pozycje wyszczególnione w przedmiarze wraz z ich ilościami i jednostkami następnie obliczyć wartość końcową? Jeżeli tak to Wykonawca prosi o wykreślenie jednostki m2 z pozycji 1 załącznika nr 2 ponieważ przedmiar zawiera zróżnicowane jednostki.

 

Odpowiedź:

W poz. 1 zał. nr 2 można umieścić uproszczony kosztorys na podstawie przedmiaru robót wraz z jednostkami i ilościami.

 

Pytanie:

Czy w pozycji 1 załącznik nr 2 Wykonawca może umieścić kosztorys uproszczony?

 

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Jaką wartość Wykonawca powinien wpisać w pozycji 2 ogółem wartość załącznika nr 2 i czy na pewno poprawną jednostką jest m2?

 

Odpowiedź:

M2 wykreślić, a Wykonawca niech podsumuje wartość całego kosztorysu.

 

 

 

Ilość odwiedzin1473
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-15 12:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...