http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
przebudowę drogi powiatowej relacji Mysłaków-Janowice-Bednary-Bolimów na odc. od granicy z powiatem łowickim do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sierzchów, na terenie powiatu skierniewickiego,

 

 

Znak RW-3431-6-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 29.06.2010 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej relacji Mysłaków-Janowice-Bednary-Bolimów na odc. od granicy z powiatem łowickim do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sierzchów, na terenie powiatu skierniewickiego,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

CEZET BIS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych

ul. 17-go Stycznia 32

27-200 Starachowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 726.170,07 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Lider Konsorcjum

Drogomex Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4, 05 - 800 Pruszków

Partner Konsorcjum

Firma Transportowo-Budowlana AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31, 96-100 Skierniewice

 

 

90,99 pkt.

798.091,62

 

Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjno-Drogowych

w Łowiczu Sp. z o.o.

m. Jamno, 99-400 Łowicz

 

 

90,46 pkt.

802.750,83 zł

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

 

77,23 pkt.

940.206,07

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1524
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-29 11:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...