http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni ”
 

Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi  w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni ”

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi  w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni "

 

Nasz znak: PCPR.EFS.34/2-3/2010                                        Skierniewice, dnia 29.06.2010 r.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Skierniewicach jako zamawiający unieważnia postępowanie     o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI".

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Przedmiotem ww. postępowania o zamówienie  publiczne były usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI . Zamówienie obejmowało wykonanie usług w zakresie zorganizowania 8 rodzajów szkoleń łącznie dla   31 osób. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych obejmujących wykonanie części zamówienia , przy czym każda  część obejmowała konkretny rodzaj szkolenia tj.

Zadanie I

1.      Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 3 osób.

Zadanie II

2.      Kurs/szkolenie komputerowe, obsługa Windows, Exel, obsługa Internetu - dla 10 osób.

Zadanie III

3.      Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 7 osób.

Zadanie IV

4.      Kurs fryzjerski, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby.

Zadanie V

5.      Kurs operator koparko-ładowarki - dla 2 osób.

Zadanie VI

6.      Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób.

 

Zadanie VII

7.      Kurs prawa jazdy na przyczepę dwuosiową do samochodu osobowego BE - dla 1 osoby.

Zadanie VIII

8.      Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 3 osoby.

 

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie zadania częściowego nr III obejmującego kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 7 osób.

Na pozostałe części zamówienia Zamawiającemu nie złożono żadnej oferty.

W zaistniałej sytuacji na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Usługi            w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI" części obejmującej zadania nr I,II,IV,V,VI,VII,VIII z powodu nie złożenia do zamawiającego żadnej oferty na wykonanie tych zadań.

 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Ponadto zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne  pod nazwą: „Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI" części obejmującej zadania nr III.   Do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie zadania częściowego nr III obejmującego kurs/szkolenie kosmetyka        i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 7 osób. Ofertę złożył Wykonawca: Iwona Rzewuska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AGENCJA „KONTACT"  Wrocław    Pl. Hirszfelda 16/17, za cenę 23.000 złotych.

Na realizację zadania nr III obejmującego kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 7 osób ,  zamawiający przeznaczył kwotę 11.800 złotych. Tak więc cena złożonej oferty na wykonanie tego zadania przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty , przewyższa kwotę ,  którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma.

 

Ilość odwiedzin1492
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-29 16:15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...