http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Dziecka

Strobów 28, 96-100 Skierniewice

tel.: (0-46) 833-01-35, fax.: (0-46) 833-01-35

ddstrobow@poczta.onet.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strobów, 02.07.2010 rok

D.D.I. - 3431 / 2 / 10

                                                                  

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję iż
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodu 9-osobowego", Zamawiający wybrał do realizacji w/w. zamówienia ofertę nr 7 złożoną przez firmę:

JASZPOL Sp. z o.o.

ul. Łódzka 28   95-100 Zgierz

za cenę brutto: 83.527,19 zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych dziewiętnaście groszy)

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

W/w. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 83527,19 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

Przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert.

            Zestawienie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Streszczenie oferty

Przyznana punktacja w kryterium cena

1.

AUTO-SKAR Sp. z o.o

AUTORYZOWANY DEALER.

Ul. Krakowska 161

25-705 Kielce

oferta niepodlegająca odrzuceniu

77,78

2.

AUTORYZOWANY KONCESJONER

BUDMAT AUTO Sp. z o.o.

Ul. Bielska 67

09-400 Płock

oferta niepodlegająca odrzuceniu

99,86

3.

Mucha Sp.J Autoryzowany Dealer

Samochodów Opel i Chevrolet

Ul. Katowicka 59

43-190 Mikołów

oferta niepodlegająca odrzuceniu

92,91

4.

J.J.Idczak Sp. z o.o. Sp.k.

 

Ul. Niciarniana 51/53

92-320 Łódź

oferta niepodlegająca odrzuceniu

66,87

5.

F.H.U. CAR-BUD

Ul. Ogródkowa 1/30

20-067 Lublin

oferta niepodlegająca odrzuceniu

89,85

6.

SOBIESŁAW ZASADA

WARSZAWA Sp. z o.o.

Ul. Grochowska 163

04-111 Warszawa

oferta niepodlegająca odrzuceniu

84,37

7.

JASZPOL Sp. z o.o.

Ul. Łódzka 28

95-100 Zgierz

oferta niepodlegająca odrzuceniu

100,00

 

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona , nie wykluczono  żadnego Wykonawcy , który złożył ofertę.

 

 

 

 

Dyrektor Domu Dziecka

         mgr Edyta Suska

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń Domu Dziecka w Strobowie

2.       bip.powiat-skierniewice.pl

 

 

Ilość odwiedzin1557
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-02 13:43
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...