http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 201512-2010 z dnia 2010-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie szkoleń dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu prawa jazdy na przyczepę dwuosiową do samochodu osobowego BE dla 1...
Termin składania ofert: 2010-07-16


Numer ogłoszenia: 201696 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201512 - 2010 data 08.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, fax. 46 834 59 47.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
  • W ogłoszeniu jest: brak.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ , 2/ aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca, 3/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ 4/ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1 - załącznik Nr 3 do SIWZ , 5/ oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia - załącznik nr 4 do SIWZ 6/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 8/ wypełniony przez Wykonawcę program szkolenia - załącznik nr 5 do SIWZ, Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ , 2/ aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca, 3/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ 4/ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1 - załącznik Nr 3 do SIWZ , 5/ oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia - załącznik nr 4 do SIWZ 6/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 8/ wypełniony przez Wykonawcę program szkolenia - załącznik nr 5 do SIWZ, Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie.

 

 

Ilość odwiedzin1527
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-08 15:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...