http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

W opisie technicznym oraz przedmiarze robót zastosowane są kolektory firmy Sunti typ EV2. Jednak na stronie internetowej firmy Sunti można wyczytać, iż takich kolektorów firma nie posiada, gdyż zmieniły one nazwę na Sunti HTC 20, jednak ich parametry nie odpowiadają wymaganym w specyfikacji - przed wszystkim mają one większą powierzchnię całkowitą oraz większą powierzchnię absorbera, niż wymaga w specyfikacji (określone jako warunek konieczny). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kolektora firmy Sunti HTC 20.

 

 

 

Pytanie:

 

Proszę o udostępnienie aktualnego raportu z badań kolektora jaki zastosowano
w przedmiarze robót i opisie technicznym?

 

Odpowiedź:

 

W sprawie aktualnego raportu z badań kolektora, jaki zastosowano w przedmiarze robót
i opisie technicznym proszę o kontakt z firmą Sunti ul. Legionów 119, 91-073 Łódź
tel. 42/ 209-36-82.

 

 

 

Pytanie:

 

W punkcie III.6 opis przedmiotu zamówienia istnieje zapis: Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark wystawiony na polskiego producenta.

Czy wystarczającym jest dla Zamawiającego przedstawienie certyfikatu zgodności z normą 12975-1,2:2006? Czy w takim razie firma Sunti posiada taki certyfikat? Czy firma Sunti w ogóle jest producentem tych kolektorów? Proszę o udostępnienie certyfikatu Solar Keymark firmy Sunti wystawionego na polskiego producenta.

 

Odpowiedź:

 

W sprawie udostępnienia certyfikatu Solar Keymark proszę o kontakt z firmą Sunti adres jw.

 

 

Pytanie:

 

W punkcie III.6 opis przedmiotu zamówienia istnieje zapis: Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark wystawiony na polskiego producenta.

Czy w związku z faktem, iż kolektory zastosowane w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót nie posiadają certyfikatu Solar Keymark, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych o niezgorszych parametrach, które również tego certyfikatu nie posiadają ale mają aktualne badania na zgodności z normą 12975-1,2:2006
i sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium badawczego z UE?

 

Odpowiedź:

 

Wymagania dotyczące kolektorów słonecznych zawarte są w dokumentacji technicznej
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów nie posiadających dokumentów określonych w SIWZ.

 

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych (fundamentalna zasada ustawy PZP oraz istniejące zapisy w dokumentacji przetargowej) o innych konstrukcjach, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowane rozwiązania będą posiadać lepsze parametry techniczne i użytkowe, na co zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty, jak również będą posiadały większą żywotność pracy? Oczywistym jest fakt, że Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne dokumenty i ich wartość skalkuluje w swojej ofercie z założeniem, iż to nie wpłynie na termin realizacji zadania.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż zezwala na zastosowanie innego kolektora, jeżeli oferent wykaże, że posiada on parametry niegorsze od kolektora zaprojektowanego, udokumentowane badaniami upoważnionej jednostki certyfikującej.

Odpowiednia informacja została zamieszczona w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za dokument równoważny w stosunku do certyfikatu Solar Keymark pełen test jakościowy kolektora wykonany przez akredytowane niezależne laboratorium badawcze zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż uzna za dokument równoważny w stosunku do certyfikatu Solar Keymark pełen test jakościowy kolektora wykonany przez akredytowane niezależne laboratorium badawcze zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007.

 

Pytanie:

 

Zamawiajmy ma świadomość iż do osiągnięcia przez kolektor typu HEAT PIPE temperatury aktywacji = 30 oC instalacja w ogóle nie działa, kiedy w przypadku np. kolektorów płaskich praca zaczyna się przy wartości temperatury = 14 oC?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający ma świadomość występowania kolektorów o różnych parametrach.

Kolektory płaskie posiadają sprawności około 80% oraz dobre uzyski energetyczne dostępne jedynie w okresach, gdy temperatura na zewnątrz układu jest zbliżona do temperatury uzyskanej na powierzchni absorbera kolektora - czyli w okresie od kwietnia do września.

Natomiast ich uzysk energetyczny średnioroczny jest wynikiem matematycznego średniego rozdzielenia maksymalnych wartości z okresu czerwiec sierpień (w których uzysk energetyczny jest wysoki) na wszystkie miesiące roku.

Nie znaczy to natomiast, że w styczniu, gdy temp. na zewnątrz układu wynosi np. -10C kolektor płaski jest w stanie dostarczyć do układu energię cieplną ze swoją nominalną sprawnością. Skutkuje to tym, że zimą i w okresach przejściowych nie uzyskujemy takiej ilości energii jak z kolektora próżniowego heat pipe z absorberem płaskim o sprawności 81% (wg pow. absorbera), który pomimo niskiej temperatury zewnętrznej nadal pracuje ze swoją nominalną sprawnością.

            Z uwagi na w/w Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań na bazie kolektora płaskiego, ponieważ układ ma zachować swoją dobrą sprawność i uzyski energetyczne również w okresie zimowym i przejściowym.

Co jest wymagane ze względu na zastosowanie wspomagania układu c.w.u. oraz c.o.

 

 

Pytanie:

 

Jeżeli oferent wykaże, ze posiada kolektor o parametrach niegorszych od zaprojektowanego, udokumentowany badaniami upoważnionej jednostki certyfikującej, Zamawiający nie powinien mieć zastrzeżeń co do jakości oferowanego produktu?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż zezwala na zastosowanie innego kolektora, jeżeli oferent wykaże, że posiada on parametry niegorsze od kolektora zaprojektowanego, udokumentowane badaniami upoważnionej jednostki certyfikującej.

Odpowiednia informacja została zamieszczona w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin2183
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-13 00:00
Data ukazania się2010-07-13 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-13 14:36
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...