http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zamawiający:

                                                                                                              Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

                                                                                                              w Skierniewicach

 

                                                                                                              Wykonawcy:

                                                                                                              Elżbieta Wachnik

                                                                                                               Studio Urody „FOR YOU"

                                                                                                              Centrum Szkoleniowe

     96-100 Skierniewice

                                                                                                               ul. Jagiellońska 4

                                                                                                                                                                                                                                                       Jadwiga Paczkowska

                                                                                                               MILENIUM

                                                                                                              ul.  Towarowa 5

                                                                                                              96-500 Sochaczew

                                                                                                             

                                                                                                              Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

                                                                                                              Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11

w Skierniewicach

ul. Rynek 13

                                                                                                              96-100 Skierniewice

 

                                                                                   Anna Kaźmierczyk

                                                                                                              Tomasz Milczarek

                                                                                                              Ośrodek Szkoleniowy „A.T."

26-300 Opoczno

                                                                                                               ul. Żeromskiego 4

 

PCPR.EFS.3431/5-4/2010                                                            Skierniewice, dn. 21 lipca 2010 roku

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie szkolenia / kursu kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

 

- Zamawiający zawiadamia , iż :

 

1/ w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły do

    Zamawiającego cztery oferty, złożone przez:

 

 

- 2 -

 

 

-    Elżbietę Wachnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Urody „FOR YOU" Centrum Szkoleniowe, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 4 - za kwotę 11.200 zł brutto,                                            tj. 1.600 zł brutto za osobę

      Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała  100  pkt

 

-    Jadwigę Paczkowską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „MILENIUM", 96-500 Sochaczew, ul. Towarowa 5 - za kwotę 16.000 zł brutto, tj. 2.285,71 zł brutto za osobę

      Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała  70  pkt

 

-    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11                                         w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice  - za kwotę 17.500 zł brutto,                                            tj. 2.600 zł brutto za osobę

      Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała  64  pkt

 

-    Annę Kaźmierczyk i Tomasza Milczarka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkoleniowy „A.T." s.c., 26-300 Opoczno, ul. Żeromskiego 2 - za kwotę 18.025 zł brutto,                                            tj. 2.575 zł brutto za osobę

      Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała  62  pkt

 

2/  Zamawiający wybrał do realizacji ofertę złożoną przez Elżbietę Wachnik  prowadzącą działalność

     gospodarczą pod nazwą  Studio Urody „FOR YOU" Centrum Szkoleniowe, z siedzibą: 96-100  Skierniewice, ul. Jagiellońska 4 -  za kwotę 11.200 zł.  Powyższy wybór jest uzasadniony tym,                        iż oferta złożona przez Elżbietę Wachnik jest  najkorzystniejszą ofertą  zgodnie z kryterium ceny, jakie do oceny ofert przyjął  Zamawiający.  Oferta ta jest najtańsza i uzyskała zgodnie z kryterium ceny 100 pkt ,

 

3/  w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ,

 

4/  w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z udziału w

     postępowaniu ,

 

5/  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie  5 dni od daty

      przekazania niniejszego zawiadomienia  Wykonawcom tj. najwcześniej w dniu 27.07.2010 r.

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania faksu/e-maila.

 

Ilość odwiedzin1728
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-21 00:00
Data ukazania się2010-07-21 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-21 15:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...