http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

                                                                                                              Zamawiający:

                                                                                                              Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

                                                                                                              w Skierniewicach

 

                                                                                                              Wykonawca:

                                                                                                              Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

                                                                                                              Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11

 w Skierniewicach

                                                                                                              ul.  Rynek 13

96-100 Skierniewice

 

 

PCPR.EFS.3431/3-6/2010                                                                            Skierniewice, dn. 21 lipca 2010 roku

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie szkolenia / kursu Rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „AKTYWNI" - Zamawiający zawiadamia, iż :

 

1/  w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta  złożona przez:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11                     w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice

Cena ofertowa : 5.700 zł, tj. 1900 zł za osobę

 

Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała 100  pkt

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

2/  Zamawiający wybrał do realizacji ofertę , o której mowa w pkt 1 niniejszego zawiadomienia  - za kwotę 5.700 zł.  Powyższy wybór jest uzasadniony tym, iż złożona oferta  była jedyną, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu , zaś wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

3/  w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ,

 

4/  w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy                      z udziału w postępowaniu,

 

5/  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od daty     przekazania niniejszego zawiadomienia  Wykonawcom tj. najwcześniej w dniu 27.07.2010 r.

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania faksu.

 

Ilość odwiedzin1458
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-21 00:00
Data ukazania się2010-07-21 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-21 15:22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...