http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW-3431-10-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 23.07.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

EKOINSTAL Spółka Jawna

J. Stefanowski, A. Szewczyk

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 118

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Wyboru dokonano po wcześniejszym wezwaniu wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnienia na podstawie art. 26 ust. 4 oraz jednego wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu - 186.586,87 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

PROVSOLAR Bogusław Kopija

Chwastnica

ul. Sportowa 4, 74-100 Gryfino

 

 

93,67 pkt.

199.190,88

 

ECO-THERM Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz

 

 

88,19 pkt.

211.572,28

 

3.     Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) odrzucono 1 ofertę a jej wykonawcę wykluczono.

 

4.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1541
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-23 00:00
Data ukazania się2010-07-23 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-23 14:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...