http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o zamówienie usługi w zakresie szkolenia/kursu prawa jazdy kat. B                      dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywni"

 

 

       Edyta Kolus

       Nauka Jazdy STACJA

       ul. Dworcowa 1A

       96-100 Skierniewice

 

 

 

Nasz znak: PCPR.EFS.3431/10-6/2010                                Skierniewice, dnia 26.07.2010 r.

 

 

            W postępowaniu o zamówienie publiczne znak sprawy: PCPR.FFS.3431/10-1/2010: „Usługi w zakresie szkoleń/kursów prawa jazdy kat. B. dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.", Zamawiający informuje, iż wpłynęła do zamawiającego 1 oferta złożona przez:

 

1.      Edytę Kolus Nauka Jazdy Stacja, 96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 1A za cenę 4.980 zł brutto, tj. 1.660 zł za osobę

            Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy prawo zamówień publicznych z powodu niezałączenia do oferty aktualnego Zaświadczenia o Wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku, gdy wykonawca, będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca - zgodne z SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

            Wykonawca nie złożył dokumentu Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy na dzień złożenia oferty. Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji z dnia 21 lipca 2010 r., złożył Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z datą 22.07.2010 r. Czyli na dzień złożenia ofert nie spełniał warunku z SIWZ. Wobec powyższego oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.           

W związku, z czym unieważniamy postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Prosimy o potwierdzenie odebrania fax /e-mail.

 

 

Kierownik PCPR

Ewa Smołucha

 

 

Ilość odwiedzin1447
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-26 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-26 14:15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...