http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
INFORMACJA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200998-2010 z dnia 2010-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie szkoleń dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu dla 1 osoby (niepełnosprawnej i chcącej podnieść swoje...
Termin składania ofert: 2010-07-16


Skierniewice: Usługa w zakresie szkolenia/kursu fryzjerskiego, uprawniającego do podjęcia zatrudnienia dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
Numer ogłoszenia: 224510 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200998 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie szkolenia/kursu fryzjerskiego, uprawniającego do podjęcia zatrudnienia dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym Aktywni..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie szkoleń dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu dla 1 osoby (niepełnosprawnej i chcącej podnieść swoje kwalifikacje): Kurs fryzjerski, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) 120. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałenie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Elżbieta Wachnik Studio Urody For You Centrum Szkoleniowe, ul. Jagiellońska 4, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1600,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1437
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-26 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-26 14:49
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...