http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

                                                                                                              Zamawiający:

                                                                                                              Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

                                                                                                              w Skierniewicach

 

                                                                                                              Wykonawca:

                                                                                                              Roman Przygoda 

                                                                                                              OśrodekSzkolenia Kierowców

                                                                                                              ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

96-100 Skierniewice

 

 

PCPR.EFS.3431/11-4/2010                                                                          Skierniewice, dn. 28  lipca 2010 roku

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie szkolenie/kursu prawa jazdy na przyczepę dwuosiową do samochodu osobowego BE dla osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie systemowym „AKTYWNI".

 

1/ w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta  złożona przez:

 

Roman Przygoda 

Ośrodek Szkolenia Kierowców

96-100 Skierniewice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

Cena ofertowa: 1.400 zł

 

Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała 100  pkt

 

- 2 -

 

 

2/ Zamawiający wybrał do realizacji ofertę , o której mowa w pkt 1 niniejszego zawiadomienia  -              za kwotę 1.400 zł.  Powyższy wybór jest uzasadniony tym, iż złożona oferta  była jedyną, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu , zaś wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępownaiu.

 

3/ w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ,

 

4/ w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z udziału             w     postępowaniu ,

 

5/ umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie  5 dni od daty     przekazania niniejszego zawiadomienia  Wykonawcom tj. najwcześniej w dniu 02.08.2010r.

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania faksu/e-mail.

                                                                                             

 

 

                                                              Kierownik PCPR

                                                                Ewa Smołucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1496
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-28 10:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...