http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
INFORMACJA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 INFORMACJA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200670-2010 z dnia 2010-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 10 osób (opiekunów osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych chcących...
Termin składania ofert: 2010-07-16


Skierniewice: Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Excel, obsługą Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni
Numer ogłoszenia: 228252 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200670 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Excel, obsługą Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 10 osób (opiekunów osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych chcących podnieść swoje kwalifikacje): Kursu/szkolenia komputerowego - obsługa Windows, Excel, obsługa Internetu - dla 10 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 80. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 6600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16000,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1439
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-28 14:07
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...