http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Godzianów,

 

Znak RW-3431-13-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 17.08.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Godzianów,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

BUDMAX Tomasz Zajączkowski
Jasionna 42B

99-417 Bolimów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 395.054,03 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 30,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

FERBRUK Układanie kostki brukowej Dariusz Kroc
Kawęczyn B 9A, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

28,32 pkt.

418.493,28

 

Firma Transportowo-Budowlana AREX Arkadiusz Jażdżyk ul. Wyszyńskiego 31, 96-100 Skierniewice

 

27,45 pkt.

431.645,10

 

SKIERDRÓG Jan Jackowski

ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice

 

 

26,76 pkt.

442.772,73

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin2099
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-08-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-08-17 12:02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...