http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
konserwację nawierzchni dróg powiatowych nr: 1319E w miejscowości Lipce Reymontowskie, 2933E w miejscowości Drzewce, 1318E w miejscowości Samice oraz 1328E w miejscowości Humin metodą mikrodywaników o łącznej powierzchni 23.843,5 m2,

 

Znak RW-3431-15-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 23.09.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: konserwację nawierzchni dróg powiatowych nr: 1319E w miejscowości Lipce Reymontowskie, 2933E w miejscowości Drzewce, 1318E w miejscowości Samice oraz 1328E w miejscowości Humin metodą mikrodywaników o łącznej powierzchni 23.843,5 m2,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowego S. A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 381.939,50 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 30,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

28,77 pkt.

398.229,37

 

PL-BITUNOVA Spółka z o.o.

ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

 

 

28,35 pkt.

404.338,07

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1471
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-09-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-09-23 10:25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...