http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
UCHWAŁA NR XLIV/234/10
 

UCHWAŁA NR XLIV/234/10

RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH

z dnia 27 maja 2010 rok

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach.

 

UCHWAŁA NR XLIV/234/10

RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH

z dnia 27 maja 2010 rok

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach.

 

Na podstawie art.  17  ust. 1   ustawy z  dnia 05  czerwca 1998 r. o  samorządzie  powiatowym (t. j.  Dz. U. z  2001 r.   Nr 142 poz.  1592, ze zm.  z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102  poz.  1055,  Nr 167  poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230) w związku z § 49 ust.   1  Statutu Powiatu Skierniewickiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 12 poz.130) zmienionego uchwałami :
Nr XXIII/122/05 z dnia 30 marca 2005 roku zmieniającą uchwałę
Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 01 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skierniewickiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 112 , poz.1113) i uchwałą
Nr XXVI/149/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 328 poz. 2997 )i uchwałą Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2007 roku  Nr 24 poz. 206) Rada Powiatu
w Skierniewicach uchwala co następuje:

 

 

§1.Powołuje się Panią Danutę Seroczyńską na Przewodniczącą Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach.

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin1837
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-10-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-10-04 11:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...