http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW-3431-19-1/10                                                                         Skierniewice, dnia 21.10.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zarząd Powiatu                                     w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego, planowana ilość godzin pracy sprzętem - 300 h, planowana ilość godzin dyżuru - 110 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 110,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 27,50 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96-100 Skierniewice

 

 

93,22 pkt.

118,00 zł

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

74,83 pkt.

147,00 zł

 

 

Zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego, planowana ilość godzin pracy sprzętem - 300 h, planowana ilość godzin dyżuru - 110 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych czterech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 110,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 27,50 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96-100 Skierniewice

 

 

93,22 pkt.

118,00 zł

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

86,61 pkt.

127,00 zł

 

 

P.P.H.U. Sławomir Pudłowski

Jastrzębia 65, 99-400 Łowicz

 

79,14 pkt.

139,00 zł

 

 

Zadania nr 3 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min.
15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem dwustronnym Zamawiającego, planowana ilość godzin pracy lemieszem dwustronnym - 60 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 270,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

 

96,43 pkt.

280,00 zł

 

 

 

 

 

Zadania nr 4 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem średnim (przystosowanym do samochodu ciężarowego KAMAZ, o zbliżonych parametrach) oraz piaskarką Zamawiającego, planowana ilość godzin pracy - 300 h, planowana ilość godzin dyżuru - 110 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 140,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 35,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

97,22 pkt.

144,00 zł

 

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96-100 Skierniewice

 

 

66,67 pkt.

210,00 zł

 

 

Zadania nr 5 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 169,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

77,04 pkt.

219,35 zł

 

Zadania nr 6 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 179,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

81,60 pkt.

219,35 zł

 

 

 

Zadania nr 7 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg spycharką, planowana ilość godzin pracy - 15 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 300,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 8 w/w zamówienia tj.: wykonanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki, ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy
ul. Kaczyńskiego 9, planowana ilość godzin pracy ładowarką - 90 h, planowana ilość godzin dyżuru - 280 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 80,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 32,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

 

 

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

95,01 pkt.

84,20 zł

 

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96-100 Skierniewice

 

 

88,89 pkt.

90,00 zł

 

 

 

b)   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c)   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin4999
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-10-21 00:00
Data ukazania się2010-10-21 00:00
Ostatnia zmiana2010-10-21 15:22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...