http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania dotyczące
 Jeden z wykonawców zadał pytania dotyczące

Pytanie:

 

Czy dopuszcza się udział w przetargu podmiotów które nie spełnią warunku określonego w punkcie VIII pkt 1 par. b) „Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie polegającą na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw sprzętu odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: dostaw o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł (każda) potwierdzone dokumentami, że dostarczono sprzęt (rębak) jakościowo dobry i zamówienie zostało wykonane należycie”.

 

Uzasadnienie:

 

Mając wieloletnie doświadczenie w dostawie maszyn, mamy świadomość, iż zakupy tego typu maszyn jest jednostkowy i odbywa się on formie przetargowej. Jednakże zazwyczaj ich kwota jest niższa od kwoty ustalonej przez Państwa, kwota którą chcemy Państwu zaproponować za rębak spełniający wszystkie kryteria przetargowe również jest niższa niż 120.000,00 zł.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż uzna warunek określony w punkcie VIII pkt 1 par. b za spełniony, jeżeli Państwo wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert sprzedali rębaki spełniające minimalne parametry techniczne wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę mniejszą niż 120.000,00 zł wraz z referencjami.

 

Ilość odwiedzin1428
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-11-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-11-04 16:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...