http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach z prac i działań w kadencji 2006 - 2010 roku
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Skierniewicach z prac i działań w kadencji 2006 - 2010 roku

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Skierniewicach z prac i działań w kadencji 2006 - 2010 roku

 

Komisja Rewizyjna powołana została uchwałą Nr V/30/07 Rady Powiatu w Skierniewicach
z dnia 26 lutego 2007 roku. Do 27 maja 2010 roku Komisja pracowała w następującym nw. składzie:

  1. Józef Duda - Przewodniczący
  2. Tadeusz Broniarek - Wiceprzewodniczący
  3. Jan Konopczyński - Sekretarz Komisji
  4. Teresa Jędraszek - Członek
  5. Danuta Seroczyńska - Członek.

W dniu 27 maja 2010 roku Rada Powiatu w Skierniewicach podjęła uchwały:

-          Nr XLIV/235/10 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/07 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach,

-          Nr XLIV/236/10 w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/07 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach.

Zgodnie z podjętymi uchwałami od 27 maja 2010 roku Komisja pracowała w następującym nw. składzie:

  1. Tomasz Gajdziński - Przewodniczący
  2. Tadeusz Broniarek - Wiceprzewodniczący
  3. Jan Konopczyński - Sekretarz Komisji
  4. Teresa Jędraszek - Członek
  5. Danuta Seroczyńska - Członek.

Komisja pracowała na podstawie planów pracy uchwalanych na każdy kolejny rok. Wszystkie punkty z planów pracy Komisji Rewizyjnej zostały zrealizowane  w całości.

W kadencji 2006 - 2010 Komisja wypracowała 3 wnioski do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Skierniewicach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Skierniewicach (za rok: 2006, 2007, 2008) oraz jeden wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Skierniewicach (za rok 2009).

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 5 kontroli wynikających z planów kontroli:

1)     Analiza dokumentacji i wykonania zadania inwestycyjnego - budowa chodnika w Gzowie (2007 rok)

2)     Analiza dokumentacji i wykonania zadania inwestycyjnego - pielęgnacja Alei zabytkowej w Głuchowie (2007 rok)

3)     Wykorzystanie samochodów służbowych w Starostwie w latach 2006 - 2007 (2008 rok)

4)     Realizacja zadań Muzeum w Lipcach Reymontowskich (2008 rok)

5)     Realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach za 2007 rok (2008 rok)

Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole, które były zlecane przez Radę Powiatu, a nie ujęte w planach kontroli:

1)      Ścinki poboczy w miejscowości Humin (2007 rok)

2)      Budowa chodnika w Głuchowie pod kątem jej legalności (2008 rok)

3)      Przeanalizowanie przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1303E" (2009 rok)

4)      Przeprowadzenie kontroli całości inwestycji tj. drugiego przetargu i realizacji zamówienia przez firmę wykonawczą dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1303E" (2010 rok)

Ponadto w 2010 rok Komisja rozpatrzyła skargę Państwa Banaszczak na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach.

Ogółem w kadencji 2006 - 2010 Komisja odbyła 32 posiedzenia (w tym posiedzenia kontrolne), przy 94% frekwencji członków Komisji.

Serdecznie dziękuję wszystkim Radnym za pracę w prowadzonej przeze mnie Komisji oraz kierownikom i pracownikom Starostwa za współpracę.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

     Tomasz Gajdziński

 

 

Ilość odwiedzin2140
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-11-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-11-16 12:25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...