http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach z prac i działań w 2010 roku
 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu

w Skierniewicach z prac i działań w 2010 roku

 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu

w Skierniewicach z prac i działań w 2010 roku

 

Komisja Budżetu i Finansów w 2010 roku pracowała w następującym składzie:

 

 1. Mirosław Belina
 2. Tadeusz Broniarek- Przewodniczący
 3. Józef Duda
 4. Józef Dzierzbiński
 5. Tomasz Gajdziński
 6. Marek Głuszek
 7. Teresa Jędraszek
 8. Jan Konopczyński
 9. Jarosław Liński
 10. Bogdan Okrasso
 11. Danuta Słodka
 12. Marian Stasik
 13. Andrzej Supeł

 

Komisja  w  2010 roku pracowała na podstawie planu pracy przyjętego uchwałą 
Nr XXXIX/212/09 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Ogółem od 1 stycznia do 09 listopada 2010 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń, co stanowi 157% w stosunku do 7 zaplanowanych przy 83,1% frekwencji.

Frekwencja Radnych Członków Komisji w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa
0,7 %.

W 2010 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała merytoryczne uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach. Komisja odbyła posiedzenia wyjazdowe do: Domu Dziecka w Strobowie, Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. W dniu 04 listopada 2010 roku Komisja pojechała do 6 gmin (Bolimów, Skierniewice, Maków, Godzianów, Głuchów, Nowy Kawęczyn), w których oglądała inwestycje wykonane
w kadencji 2006 - 2010.

Wszystkie punkty z planu pracy Komisji Budżetu i Finansów zostały zrealizowane 
 łącznie z informacjami przedstawionymi przez zaproszonych gości.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sprawozdanie z działalność Komisji Budżetu
i Finansów  Rady Powiatu  za 2010 rok.

 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu

w Skierniewicach z prac i działań w kadencji 2006 - 2010 roku

Komisja  powołana została uchwałą Rady Powiatu w Skierniewicach Nr II/5/06 z dnia 8 grudnia 2006. Początkowo Komisja pracowała w 15-osobowym składzie, który uchwałą
Nr XI/56/07 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 27 czerwca 2007 roku został zmieniony. Od tej chwili skład Komisji Budżetu i Finansów wynosił 13 Członków tj.:

1. Mirosław Belina
2. Tadeusz Broniarek
3. Józef Duda
4. Józef Dzierzbiński
5. Tomasz Gajdziński
6. Marek Głuszek
7. Teresa Jędraszek
8. Jan Konopczyński
9. Jarosław Liński
10. Bogdan Okrasso
11. Danuta Słodka
12. Marian Stasik
13. Andrzej Supeł

Funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów pełnił Radny Tadeusz Broniarek, Wiceprzewodniczącego - Jarosław Liński, Sekretarza - Danuta Słodka.

Komisja pracowała na podstawie planów pracy uchwalanych na każdy kolejny rok. Wszystkie punkty z planu pracy Komisji Budżetu i Finansów zostały zrealizowane  łącznie
z informacjami przedstawionymi przez zaproszonych gości.

Ogółem w kadencji 2006 - 2010 Komisja odbyła 57 posiedzeń, co stanowi 155%
w stosunku do zaplanowanych przy 83% frekwencji członków Komisji.

Serdecznie dziękuję wszystkim Radnym za pracę w prowadzonej przeze mnie Komisji oraz kierownikom i pracownikom Starostwa za współpracę.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                   Tadeusz Broniarek

 

Ilość odwiedzin2145
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-11-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-11-16 12:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...