http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW-3431-20-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 23.11.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę rębaka do rozdrabniania drewna własnym transportem,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

 

Biuro Handlowe

RUDA Trading International

ul. E. Zegadłowicza 10

40-555 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Wyboru dokonano po wcześniejszym wezwaniu dwóch wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - 115.900,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

 

 

2.     Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
odrzucono 2 oferty a ich wykonawców wykluczono.

 

3.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1400
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-11-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-11-23 10:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...