http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW-3431-22-1/10

 

 

 

Skierniewice, dnia 07.12.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę tablic rejestracyjnych,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

TABLIX Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 91

05-220 Zielonka

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 18.087,70 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 10,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

EUROTAB Sp. z o.o.

ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań

 

 

9,35 pkt.

19.352,96

 

TABLA Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

 

 

 

8,89 pkt.

20.351,34

 

PROTAB

Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Marii Konopnickiej 11B

05-230 Kobyłka

 

 

 

 

8,18 pkt.

22.106,40

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1349
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-12-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-12-08 09:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...