http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania
 Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

„Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów:         02-Borowiny, 04-Budy Grabskie, 08-Mokra Lewa, 09-Mokra Prawa, 14-Ruda,             18-Sierakowice Lewe, 19-Sierakowice Prawe, gminy Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

Zamawiający: Powiat Skierniewicki z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice,       ul. Konstytucji 3 Maja 6, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach, otrzymał w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zapytania od wykonawcy do treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) co do zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

 

            Pytanie nr 1: „Ile działek będzie podlegało ustaleniu?"

            Odpowiedź nr.1: Nie jesteśmy w stanie tego określić. We wcześniej przeprowadzonej

                                        modernizacji stwierdzono 6% takich działek.

            Pytanie nr. 2: „Czy dla obrębu Budy Grabskie, Ruda są założone kartoteki

                                   budynków?"

            Odpowiedź nr. 2: Tak, należy je zaktualizować.

            Pytanie nr. 3: „Czy badania KW lub innych zbiorów wykonać tylko do działek

                                   ustalanych oraz jednostek budynkowych czy dla wszystkich działek?"

            Odpowiedź nr. 3: Badania KW należy wykonać dla działek ustalanych oraz dla tych,

                                        którym zmieniony zostanie numer i powierzchnia.

            Pytanie nr 4: „Czy dla obrębów Budy Grabskie, Ruda, Mokra Prawa należy wykonać

                               aktualizację użytków i klasyfikacje czy tylko dla pozostałych 4 obrębów?"

            Odpowiedź nr. 4: Aktualizację użytków i klasyfikację należy wykonać dla wszystkich

                                        7 obrębów.

 

                                                                                              W imieniu zamawiającego

                                                                                                    Anna Świderska

 

Ilość odwiedzin1845
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-01-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-01-21 12:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...