http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: 02-Borowiny, 04-Budy Grabskie, 08-Mokra Lewa, 09-Mokra Prawa, 14-Ruda, 18-Sierakowice Lewe,
19-Sierakowice Prawe, gminy Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

Znak RW-3431-1/2011

 

 

Skierniewice, dnia 01.02.2011 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: 02-Borowiny, 04-Budy Grabskie, 08-Mokra Lewa, 09-Mokra Prawa, 14-Ruda, 18-Sierakowice Lewe,
19-Sierakowice Prawe, gminy Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Lidera Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe

GEO-PRO-KART S.C.

ul. Młynarska 2

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 289.000,80 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

KANCELARIA GEODEZYJNA

GRZEGORZ KWAPISZ

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/4

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

 

98,31 pkt.

293.970,00 zł

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

 

 

95,90 pkt.

301.350,00

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

w Łodzi Spółka z o.o.

ul. Pogonowskiego 18/20, 90-746 Łódź

 

 

91,22 pkt.

316.830,78

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi
Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 5, 90-606 Łódź

 

 

 

89,00 pkt.

324.720,00 zł

 

GEODEZYJNE TECHNOLOGIE CYFROWE WEKTOR s.c.

ul. Kunickiego 5, 30-134 Kraków

 

 

81,27 pkt.

355.623,00

 

Wielkopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa

GEO-LEX S.C.

ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin

 

 

78,85 pkt.

366.540,00 zł

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1580
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-02-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-02-01 13:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...