http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
2011
UCHWAŁA NR 89/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego  na lata 2011 - 2014

UCHWAŁA NR 88/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie wykonania planu budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 87/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

Ws prawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 86/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie wykonania planu budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 85/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 84/11


 

ZARZĄDU POWIATU W SKIERNIEWICACH

w sprawie wykonania budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 83/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 82/11


 

ZARZĄDU POWIATU W SKIERNIEWICACH

z dnia  28 listopada 2011 roku.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Skierniewickiego                    w zakresie złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosku
o dofinansowanie, podpisania aneksu do umowy oraz realizacji projektu
systemowego pn. „Aktywni” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 81/11


 

ZARZĄDU POWIATU W SKIERNIEWICACH

 z dnia 28 listopada 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

UCHWAŁA NR 80/11


 

ZARZĄDU  POWIATU  W  SKIERNIEWICACH

W sprawie wykonania planu budżetu na 2011 rok.


poprzednia 1/9 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...