http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

                                                                                  Skierniewice ,dn.  6 maja 2011 roku

 

                                                                                  Zamawiający:

                                                                                  Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

                                                                                  w Skierniewicach

 

                                                                                  Wykonawcy:

                                                                                  Leszek Haratyk

                                                                                  Panorama Morska

                                                                                  55- 040 Kobierzyce

                                                                                   ul. Kasztanowa 4/7

 

                                                                                                                                                                                                                                Jacek Łukowski 

                                                                                  A1 Polska

                                                                                  ul. Stefana Żeromskiego 60/73

                                                                                  50-312 Wrocław

                                                                                 

                                                                                  Barbara Skotarczyk

                                                                                  Dom Wypoczynkowy „Dariusz"

                                                                                  Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych                                                                              84-104 Jastrzębia Góra

                                                                                   ul. Droga Rybacka 16

PCPR.EFS.3431/1-11/2011

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem:

- 14-dniowego całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym dla 15 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214 ,

 

 

 

 

 

 

poz.1407 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694                     z póz.zm.) wraz z 5 opiekunami osób niepełnosprawnych - Zamawiający zawiadamia, iż :

 

1)    w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły do     Zamawiającego trzy oferty, złożone przez:

- Barbarę Skotarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Dom Dom Wypoczynkowy „Dariusz"  Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych  84-104 Jastrzębia Góra  ul. Droga Rybacka 16 - za kwotę  51.635 zł

      Zgodnie z kryterium ceny oferta uzyskała  81  pkt

-    Jacka Łukowskiego  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  A1 Polska, 50-312 Wrocław  ul. Stefana Żeromskiego 60/73 - za kwotę 41.750 zł

     Zgodnie z kryterium ceny oferta  uzyskała  100  pkt

-    Leszek Haratyk prowadzący dziłalność gospodarczą pod nazwą „Panorama Morska", 55- 040 Kobierzyce  ul. Kasztanowa 4/7 - za kwotę 88.300 zł

     Zgodnie z kryterium ceny  oferta  uzyskała   47 pkt

 

2)    Zamawiający wybrał do realizacji ofertę złożoną przez Jacka Łukowskiego  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  A1 Polska, z siedzibą: 50-312 Wrocław ul. Stefana Żeromskiego 60/73 - za kwotę 41.750 zł. 

Powyższy wybór jest uzasadniony tym , iż oferta złożona przez Jacka Łukowskiego jest  najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryterium ceny, jakie do oceny ofert przyjął Zamawiający.  Oferta ta jest najtańsza i uzyskała zgodnie z kryterium ceny 100 pkt,

 

3)   W wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ,

 

4)   W wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

 

5)    Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie  5 dni od daty     przekazania niniejszego zawiadomienia Wykonawcom tj. najwcześniej w dniu 12.05.2011 r.

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania faksu.

 

Kierownik PCPR

Ewa Smołucha

 

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie06052011.doc (210KB)
Ilość odwiedzin1425
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-05-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-05-06 12:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...