http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni ”
 

Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi  w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni ”

 

 Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach                                                            Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Nasz znak: PCPR.EFS.3431/2-18/2011                                  Skierniewice, dnia 16.05.2011 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „ Usługi  w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni "

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Skierniewicach jako zamawiający unieważnia postępowanie     o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI", w zadaniach częściowych nr II, V, IX i X 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia:

2.    Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr V  - rodzaj szkolenia:

5.    Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr IX -  rodzaj szkolenia:

9.    Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym               i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr X -  rodzaj szkolenia:

10  Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób,  2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Przedmiotem ww. postępowania o zamówienie  publiczne były usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI . Zamówienie obejmowało wykonanie usług w zakresie zorganizowania 10 rodzajów szkoleń. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych obejmujących wykonanie części zamówienia, przy czym każda część obejmowała konkretny rodzaj szkolenia tj.

Zadanie częściowe nr I -  rodzaj szkolenia:

1.      Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia:

2.      Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr III  - rodzaj szkolenia:

3.      Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 5 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. I stopień i 140 godz. - II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Kurs kosmetyka i wizaż II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr IV -  rodzaj szkolenia:

4.      Kurs masażu I i II stopnia - dla 2 osób, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr V  - rodzaj szkolenia:

5.      Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 

- 3 -

 

 

 

Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia:

6.      Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i  30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr VII -  rodzaj szkolenia:

7.      Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr VIII -  rodzaj szkolenia:

8.      Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 2 osób. Liczba godzin - 140 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr IX -  rodzaj szkolenia:

9.      Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr X -  rodzaj szkolenia:

10.  Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób,  2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie:

 

Zadania częściowego nr V  - rodzaj szkolenia:

5.        Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

W zaistniałej sytuacji na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Usługi            w zakresie szkoleń zawodowych i szkoleń w dziedzinie rozwoju posobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI" części obejmującej zadanie nr V z powodu nie złożenia do zamawiającego żadnej oferty na wykonanie tego zadania.

 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Ponadto zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne  pod nazwą: „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych i szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym AKTYWNI" części obejmującej zadania nr II, IX i X.   

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

Do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie zadania częściowego nr II obejmującego kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób.

Ofertę złożył Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, za cenę 6.960 złotych.

Na realizację zadania nr II obejmującego kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób, zamawiający przeznaczył kwotę 3.400 złotych. Tak więc cena złożonej oferty na wykonanie tego zadania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Do zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie zadania częściowego nr IX obejmującego kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Ofertę złożyli Wykonawcy:

- Szeląg Łukasz Piotr prowadzący działalność gospodarczą pn. Centrum Doradztwa Reklamy Szkoleń CDRS.PL 72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 16/6, za cenę 6.000 zł

- Natalia Radzka, Rafał Radzki prowadzący działalność gospodarczą pn. Centrum Edukacji Nowoczesnej s.c., 03-110 Warszawa, ul. Czarnocińska 31, za cenę 2.965 złotych.

Na realizację zadania nr IX obejmującego kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min), zamawiający przeznaczył kwotę 1.000 złotych. Tak więc cena złożonych ofert na wykonanie tego zadania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Do zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie zadania częściowego nr X obejmującego trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób,  2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Ofertę złożyli Wykonawcy:

- Szeląg Łukasz Piotr prowadzący działalność gospodarczą pn. Centrum Doradztwa Reklamy Szkoleń CDRS.PL 72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 16/6, za cenę 14.000 zł

- Aleksandra Maria Jędryszek-Geisler, prowadząca działalność gospodarczą pn. Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS Aleksandra Jędryszek-Geisler, 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 2A/2, za cenę 1.905 złotych.

 

 

 

 

 

- 5 -

 

 

 

Na realizację zadania nr X obejmującego Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób,  2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). zamawiający przeznaczył kwotę 1.600 złotych. Tak więc cena złożonych ofert na wykonanie tego zadania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin2344
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-05-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-05-16 15:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...