http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.3.2011.KM

 

 

 

Skierniewice, dnia 08.06.2011 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie
i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz
na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł
,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy

w Sochaczewie

ul. Reymonta 18

96-500 Sochaczew

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 524.920,37 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 10,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

 

 

9,40 pkt.

558.151,71

 

Bank Pocztowy S.A.

Oddział Łódź

ul. Piotrkowska 103/105, 90-425 Łódź

 

 

9,23 pkt.

568.467,32

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1322
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-06-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-06-09 11:21
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...