http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

KARTA INFORMACYJNA NR 18
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
pok. nr 127 tel. (46) 834-59-67

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA,
MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

 

Prowadzący instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest obowiązany do zgłoszenia organowi ochrony środowiska * tej instalacji.

 

Podstawa prawna:

§         art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880),

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. nr 130, poz. 879).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie spełniające wymagania określone w art. 152 ust. 2 Prawa ochrony środowiska.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, zgłoszenie powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. nr 130, poz. 879).

2.      Pełnomocnictwo, jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik prowadzącego instalację.

3.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Dotyczy wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji - odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłata skarbowa:

Od przyjęcia zgłoszenia -  120 zł (zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik - dodatkowo 17 zł od pełnomocnictwa.

 

 

 

 

Uwagi !

1. Dla zdarzenia polegającego na zgłoszeniu instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy z dnia
     27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem ochrony środowiska właściwym dla dokonania
    zgłoszenia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2. Dla zdarzenia polegającego na zgłoszeniu instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia
     27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem ochrony środowiska właściwym dla dokonania
    zgłoszenia jest marszałek województwa.

 

* - w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, zgłoszenia wymagają,
       z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5 m3 na dobę,
      wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
      organem ochrony środowiska właściwym do zgłoszenia jest w takim przypadku wójt tej gminy, na terenie której planuje się
     przystąpić do eksploatacji tej instalacji (art. 378 ust. 3 pkt 3 Prawa ochrony środowiska).  

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 18.pdf (479.5KB)
Ilość odwiedzin2042
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-06-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-06-29 13:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...