http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

KARTA INFORMACYJNA NR 19
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
pok. nr 127 tel. (46) 834-59-67


POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

 

Prowadzący instalację (dotyczy także podmiotu uprawnionego na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji), z której emisja wymaga pozwolenia *, jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tej instalacji.

 

Podstawa prawna:

§         art. 184 ust. 1 ÷ 3 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881),

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 95, poz. 558),

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47, poz. 281),

§         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. nr 16, poz. 87).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ust. 1 ÷ 3 i art. 221 Prawa ochrony środowiska.

2.      Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3.      Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.

4.      Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik prowadzącego instalację.

5.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłata skarbowa:

a)    506 zł od pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywana przez podmioty prowadzące działalność w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

b)   2011 zł od pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

c)    506 zł od pozostałych pozwoleń,

d)   17 zł - jeśli wniosek składa pełnomocnik (dodatkowo 17 zł od pełnomocnictwa).

 

 

Uwagi !

1. Dla instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem
    ochrony środowiska właściwym dla wydania pozwolenia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2. Dla instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
     organem ochrony środowiska właściwym dla wydania pozwolenia jest marszałek województwa.

 

* - instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, określone zostały w załączniku
    do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub
     pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. nr 130, poz. 881).  

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 19.pdf (452.8KB)
Ilość odwiedzin1512
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-06-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-06-29 13:21
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...