http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 38 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton,

 

Znak RW.272.7.2011.KM

 

 

Skierniewice, dnia 02.08.2011 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 38 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

POLDIM Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 37a

33-100 Tarnów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 79.364,52 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

 

 

80,09 pkt.

99.088,80 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1516
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-08-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-08-02 15:09
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...