http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Tryb działania

 

 

TRYB DZIAŁANIA

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach działa w oparciu o:

 

  • Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r.z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. Nr 97, poz. 674, 2006r. z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)
  • Uchwałę Nr XVIII/104/2000 z dnia 28.12.2000r. Rady Powiatu Skierniewickiego w sprawie utworzenia Powiatowej Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach
  • Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentstatut PPPP.doc (147KB)
Ilość odwiedzin1463
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-11-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-11-17 12:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...