http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Artykuły archiwalne
OGŁOSZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.5.421.1.344.2019.JS z dn. 1 października 2019 r.


OGŁOSZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.5.421.1.344.2019.JS z dn. 1 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - sieci drenarskiej na terenie dz. nr ewid. 568, obręb nr 0004 Maków, gmina Maków, powiat skierniewicki, poprzez likwidację fragmentu sączka nr 49 o średnicy 50 mm na długości 14 m kolidującego z planowaną inwestycją i wykonanie nowego rurociągu o długości 20 m łączącego pozostające fragmenty sączka nr 49.  
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.421.1.227.2019.KP z dn. 19.09.2019


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.421.1.227.2019.KP z dn. 19.09.2019 r. udzielającej Prezydentowi Miasta Skierniewice pozwolenia wodnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez likwidację fragmentu rowu przydrożnego oraz wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami wzdłuż projektowanej drogi w ramach inwestycji "Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ulicy Sierakowickiej w mieście Skierniewice" oraz usługę wodną w postaci odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej do  wykonania drogi do ww. urządzenia wodnego.  

OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie WA.RUZ.421.268.2019.JD z dn. 02.09.2019 r. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Skierniewice


OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie WA.RUZ.421.268.2019.JD z dn. 02.09.2019 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych WOD-KAN Sp. z o.o. ścieków przemysłowych ze stacji demontażu przy ul. Batorego w Skierniewicach
Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.282.2019.AS PGW Wody Polskie usługa wodna pobór wód podziemnych Strobów


Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu  PGW Wody Polskie WA.ZUZ.5.421.1.282.2019.AS z dn. 29.08.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącej studni nr 1 w m. Strobów, gm. Skierniewice. 
Ogłoszenie Wód Polskich


Zawiadomienie WA.ZUZ.5.421.3.765.2018.AR Wody Polskie usługa wodna odprowadzanie wód opadowych o-pal Skierniewice


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.421.3.765.2018.AR z dnia 01.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego "R-A"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wprowadzanie ścieków - Pszczonów


Obwieszczenie o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczów z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego w Pszczonowie

poprzednia 1/2 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...