http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Organizacja
 Organizacja

 

dyrektor szkoły Dorota Dziekanowska

sekretarz szkoły Dorota Włodarczyk

 

sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 8.00-15.00

 

W ZSP w Bolimowie można pobierać naukę w liceum lub technikum:

Liceum:

 • Klasa policyjna „Bezpieczeństwo i porządek publiczny"
 • Klasa pożarnicza „Bezpieczeństwo pożarowe"

Technikum:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik geodeta

 

Klasa policyjna „Bezpieczeństwo i porządek publiczny"

Dzięki zajęciom teoretycznym i ćwiczeniom praktycznym:

 • Poznasz warsztat pracy i zawód policjanta oraz zasady regulujące porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • Wykształcisz u siebie cechy przywódcze, zdyscyplinowanie, zaradność i odwagę,
 • Wzmocnisz swoją stanowczość i konsekwencję w działaniu oraz spokój i opanowanie,
 • Nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony,
 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci kształcić się w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych (policją, więziennictwem, ochroną osób i mienia),
 • Będziesz mógł podjąć studia - szczególnie na kierunkach humanistycznych (prawo, historia).

Jakie będziesz miał bloki tematyczne?

 • Organizacja policji, etyka zawodowa,
 • Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • Samoobrona,
 • Techniki interwencyjne,
 • Konwojowanie osób i mienia,
 • Medycyna sądowa,
 • Elementy prawa karnego i wykroczeń,
 • Strzelectwo sportowe,
 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Warunki, zasady i przypadki stosowania przymusu bezpośredniego.

Klasa pożarnicza „Bezpieczeństwo pożarowe"

Ucząc się w tej klasie:

 • Poznasz zawód strażaka, mechanizm rozwoju pożaru i zagrożenia podczas działań ratowniczych,
 • Nauczysz się obsługiwać sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
 • Nabędziesz umiejętność ratowania i ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony,
 • Poznasz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • Nauczysz się zachowań w sytuacjach ekstremalnych i wykształcisz u siebie cechy przywódcze
 • Zdobędziesz wiedzę prawną regulującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

Zdobyta wiedza pozwoli Ci kontynuować naukę w szkołach służb pożarniczych oraz cywilnych uczelniach wyższych.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • Organizacja OSP  i ochrony ludności.
 • Służba wewnętrzna, musztra.
 • Sprzęt ratowniczy, sprzęt gaśniczy.
 • Proces spalania, rozwój pożaru.
 • Zadania strażaków w zastępie,  podstawy organizacji ekipy.
 • Taktyka gaszenia pożarów, gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
 • Ratowniczy sprzęt medyczny, sprzęt ochrony dróg oddechowych.
 • Łączność i alarmowanie.

Klasa kształcąca w zawodzie technik hotelarstwa

Typowymi miejscami pracy technika hotelarza są:

 • hotele,
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
 • firmy cateringowe,
 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy wczasowe,

a także współczesna baza ruchoma:

  żeglugowa,

  kolejowa,

  lotnicza.

w naszej szkole poznasz:

 • organizację pracy w hotelach, obsługę targów, bankietów, konferencji i innych imprez
 • tajniki obsługi gościa w zakładzie hotelarskim, w tym VIP-ów
 • metody obsługi klienta w zakładzie gastronomicznym
 • specjalistyczne programy wspomagające pracę w hotelu

nauczysz się:

 • posługiwać się językiem obcym w zakresie słownictwa branżowego
 • obsługi nowoczesnego sprzętu
 • prowadzenia korespondencji fachowej

 

Klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk

Informatycy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których wykorzystywane są komputery, w ośrodkach tworzących bazy danych i obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, tworzeniem lokalnych sieci komputerowych.

Z nami :

 • nauczysz się administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych
 • będziesz miał możliwość zdobycia certyfikatu Cisco IT Essentials uznawanego na całym świecie
 • nauczysz się zaawansowanego tworzenia stron internetowych oraz obsługi baz danych
 • poznasz podstawy robotyki,
 • nauczysz się obróbki zdjęć, filmów, muzyki oraz tworzenia animacji flash

Klasa kształcąca w zawodzie technik logistyk

Logistycy są poszukiwani w:

 • handlu i usługach
 • spedycji krajowej i międzynarodowej
 • przemyśle
 • budownictwie
 • telekomunikacji i informatyce

W naszej szkole nauczysz się:

 • planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw
 • organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • przyjmowania i kompletowania zamówień
 • sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług
 • organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu

Klasa kształcąca w zawodzie technik geodeta

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zespół geodezyjny i kartograficzny.

 

W toku 4-letniej nauki nauczysz się:

 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych
 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
 • wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowania i rysowania map
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
 • wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • wymiany i scalania gruntów rolnych i leśnych
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu.

 

 

 

Ilość odwiedzin1810
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-10-20 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-10-20 15:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...