http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna skrzynka podawcza 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Skierniewicach jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika (konto jest bezpłatne). Konto można założyć wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl.
Po wejściu na stronę należy w prawym górnym rogu kliknąć \"Załóż konto\", zaakceptować regulamin, wypełnić formularz żądanymi danymi i postępować dalej zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup zalogować się i wybrać, z Listy usług wg podziału terytorialnego --> WOJ. Łódzkie --> Powiat Skierniewicki, kliknąć Starostwo Powiatowe w Skierniewicach i skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę.


UWAGA!
Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • 2. Dostarczenie dokumentów wgodzinach pracy urzęduw Punkcie Obsługi Interesantów na następujących nośnikach danych:
  Dyskietka 1,44 MB
  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
 • 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane inie zostaną rozpatrzone.Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.

Ilość odwiedzin4544
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-01-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-01-22 14:42
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...