http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

wykonanie odtworzenia uszkodzonego podczas ulewy przepustu pod drogą powiatową nr 1318E odc. Dąbrowice – Dębowa Góra, uzupełnienie i zagęszczenie nasypu, odtworzenie ujścia drenażu melioracyjnego i ścieżki rowerowej,


 

Znak RW.272.8.2011.KM

 

 

 

 

Skierniewice, dnia 26.09.2011 r.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie odtworzenia uszkodzonego podczas ulewy przepustu pod drogą powiatową nr 1318E odc. Dąbrowice - Dębowa Góra, uzupełnienie i zagęszczenie nasypu, odtworzenie ujścia drenażu melioracyjnego i ścieżki rowerowej,

 

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg      

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Wyboru dokonano po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji
do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Złożona ww. oferta za cenę 61.770,60 zł brutto nie podlegała odrzuceniu. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

 

2. Na podstawie art. 24 ust. 1a w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 117 poz. 759)
wykluczono wykonawcę
a
na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) złożoną przez niego ofertę odrzucono.

 

3.  Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1318
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-09-26 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-09-26 16:00
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...