http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

Skierniewice, dnia 09.11.2011 r.

RW.272.10.2011.KM

 

 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

 

            W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012:

 

Dla zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: tj.: Gmina Kowiesy 31,519 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,497 km, Łącznie 66,016 km

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz), planowana ilość godzin pracy sprzętem - 295 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 296 t. (dowóz mieszanki piaskowo solnej do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 43.365,00 zł.

 

Dla zadania nr 3 w/w zamówienia tj.: Gmina Słupia 20,985 km, Gmina Lipce Reymontowskie 27,444 km, Gmina Godzianów 13,081 km, Gmina Maków 32,614 km, Łącznie 94,124 km

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikami Wykonawcy (samochody lub ciągniki) i osprzętem Zamawiającego lub Wykonawcy (2 piaskarki + 2 lemiesze), planowana ilość godzin pracy sprzętem 427 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 420 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg  

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 78.781,50 zł.

 

Dla zadania nr 4 w/w zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,187 km

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz), planowana ilość godzin pracy sprzętem 167 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 167 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego)
Mieszanka Zamawiającego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 63.126,00 zł.

 

Dla zadania nr 5 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 11.940,00 zł.

 

Dla Zadania nr 6 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96-116 Dębowa Góra

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 16.200,00 zł.

 

Dla Zadania nr 7 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg spycharką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 15 h,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 4.500,00 zł.

 

Dla zadania nr 8 w/w zamówienia tj.: załadunek na środki transportu mieszanki piaskowo solnej, ładowarką Wykonawcy o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9, planowana ilość godzin pracy ładowarką - 90 h,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg  

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 8.081,10 zł.

 

Zadania nr 9 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DCM
min. 15t Wykonawcy wyposażonym w pług dwustronny Zamawiającego lub Wykonawcy,  planowana ilość godzin pracy - 90 godz. - teren powiatu skierniewickiego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg  

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 22.140,00 zł.

 

Zadania nr 10 w/w zamówienia tj.: transport mieszanki piaskowo solnej do siedzib  potencjalnych Wykonawców. Samochód ciężarowy Wykonawcy - min. DMC 18 t., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej do przetransportowania 1065 t. w odległości
do 30 km średnio od siedziby Zamawiającego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg  

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 223,65 zł.

 

Łącznie na ww. zadania wydatkowana zostanie kwota 248.357,25 zł brutto. Zgodnie
z ustaloną wartością zamówienia przewidziano na te zadania kwotę 180.000,00 zł brutto, kwota ta dotyczyła roku budżetowego 2011. Natomiast na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2011/2012 przewidziano kwotę 500.000,00 zł.

 

Ilość odwiedzin1612
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-11-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-11-09 14:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...