http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę planowanej ilości paliwa napędowego w 2012 r.,

 

Znak RW.272.12.2011.KM

 

 

Skierniewice, dnia 06.12.2011 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę planowanej ilości paliwa napędowego w 2012 r.,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 10 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 9,97 pkt. Cena brutto oferty - 221.000,00 brutto, odległość w km 0,7.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

 

 

CENA BRUTTO

 

 

ODLEGŁOŚĆ

W KM

 

 

SUMA PUNKTÓW

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

FIRMA Spółka Jawna

B. Jankowski i wspólnicy

ul. Waryńskiego 7

96-100 Skierniewice

 

220.220,00 zł

9 pkt

 

4,0

0,17 pkt

 

9,17 pkt

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

221.820,00

8,93 pkt

 

5,50

0,13 pkt

 

9,06 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1360
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-12-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-12-06 13:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...