http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. w wysokości 599.187 zł,

 

 

Znak RW.272.14.2011.KM

 

 

 

Skierniewice, dnia 13.12.2011 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie
i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r.
w wysokości 599.187 zł
,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy

Ziemi Łowickiej

w Łowiczu

Stary Rynek 18

99-400 Łowicz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 188.242,12 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 10,00 pkt.

 

2.    Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Bank Spółdzielczy

w Sochaczewie

ul. Reymonta 18

96-500 Sochaczew

 

 

9,09 pkt.

206.974,15

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1266
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-12-13 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-12-13 11:43
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...