http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy całość dostawy 755T może być w jednym terminie?

 

Odpowiedź:

 

Całość dostawy nie może być zrealizowana w jednym terminie. Dostawy mają być realizowane sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Powyższe precyzuje § 2 ust. 1 i ust. 2 załączonej do SIWZ umowy.

 

Pytanie:

 

Produkcja kruszyw ze względu na technologię dobywa się tylko w okresie wiosenno letnim dlatego w tym okresie możliwie są dostawy. Dlatego pytam się czy sukcesywne dostawy mogą odbywać się w tym okresie?

 

Odpowiedź:

 

Dostawy będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
i z pewnością większość z nich będzie realizowana w okresie wiosenno - letnim. Sposób realizacji zamówienia precyzuje § 2 ust. 1 i ust. 2 załączonej do SIWZ umowy.

 

 

Pytanie:

 

Czy dostawy mogą obejmować kruszywo o innej nazwie, np. kruszywo bazaltowe płukane, kruszywo płukane itp. odpowiadające normom PN-EN 13043 lub PN-EN 13242?

 

Odpowiedź:

 

Nie. Zamówienie dotyczy dostawy grysu bazaltowego płukanego o frakcji 2-5 mm.

 

Pytanie:

 

Czy dostawy mogą obejmować kruszywo łamane odpowiednich frakcji wyprodukowane
z innego rodzaju skały niż bazalt, które spełnią wymagania odpowiednich norm?

 

Odpowiedź:

 

Nie.

 

Pytanie:

 

Czy dostawy będą mogły odbywać się przy użyciu zestawu: ciągnik siodłowy z naczepą
o ładowności ok. 25 ton z tylnym wysypem (jednorazowa dostawa 25T kruszywa lub wielokrotność)?

 

Odpowiedź:

 

Tak. Minimalna ilość jednorazowej dostawy powinna wynosić nie mniej niż 25 ton.

 

Pytanie:

 

Czy warunki drogowe pozwalają na poruszanie się drogami na miejsce składowania kruszywa takim sprzętem?

 

Odpowiedź:

 

Wyjaśnienie powyższej kwestii leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jak dotychczas nie było problemów z realizacją wcześniejszych dostaw materiałów budowlanych dostarczanych pojazdami o takim lub porównywalnym tonażu na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zamówieniu.

 

Pytanie:

 

Czy dostawy będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku przez 24 godziny?

 

Odpowiedź:

 

Nie. Dostawy muszą być realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7°° do 15°°.

 

 

Pytanie:

 

Czy będzie możliwe wystawianie faktur częściowych, np. 1 raz w tygodniu?

 

Odpowiedź:

 

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w § 3 zamieszczonej w SIWZ umowy, przewiduje fakturowanie częściowe, każdorazowo po wykonaniu dostaw zrealizowanych
w oparciu o jednorazowe zamówienie.

 

Pytanie:

 

Czy może być bazalt nie płukany zamiast płukanego?

 

Odpowiedź:

 

Nie.

 

Pytanie:

 

Bazalt płukany może być dostarczany tylko w okresie wiosenno letnim?

 

Odpowiedź:

 

Grys bazaltowy wykorzystany będzie do wykonania remontów nawierzchni bitumicznej
z użyciem emulsji. W/w prac nie należy realizować w niskich temperaturach. Grys będzie zamawiany w okresie realizacji robót. Zamawiający posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

 

Ilość odwiedzin1315
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-01-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-01-27 12:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...