http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.1.2012.KM                                                                      Skierniewice, dnia 30.01.2012 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                                     w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 w/w zamówienia tj.: dostawa wyrobów papierniczych oraz innych
art. biurowych,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożona przez Wykonawcę:

 

Plas - Max

artykuły biurowe

ul. Sobieskiego 75

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i wynosiła 15.944,62 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek,

wybrano ofertę nr 1 złożona przez Wykonawcę:

 

ATB Polska

Teresa Buraczyńska          

ul. Starachowicka 31 lok. 6

26-600 Radom

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 17.363,30 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

 

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

merkator Jerzy Antosiewicz Sp. J.

Oddział w Łodzi

ul. Składowa 20/24, 90-127 Łódź

 

89,54 pkt.

19.391,11 zł

 

 

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

 

 

87,39 pkt.

19.868,19 zł

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MULTIKOM

Adam Papierski

Biuro Handlowe

ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

 

 

83,40 pkt.

20.820,39 zł

 

 

Plas - Max

artykuły biurowe

ul. Sobieskiego 75, 96-100 Skierniewice

 

 

80,70 pkt.

21.515,10 zł

 

 

PPH „BONUS" Spółka Jawna

Katarzyna Wojda, Bartosz Wojda

ul. Rawska 35, 96-100 Skierniewice

 

79,66 pkt.

21.795,60 zł

 

 

INKSPOT

ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn

 

58,04 pkt.

29.914,82 zł

 

 

b) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucono 1 ofertę złożoną na zadanie nr 1.

 

c) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

d) Na sfinansowanie całości zamówienia (tj. zadań 1 i 2), Zamawiający przeznaczył kwotę 45.000 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin1441
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-01-30 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-01-30 16:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...