http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Podstawa prawna:

-        art. 88 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 90, art. 93 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.),

-        rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 2033)

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek,

2.      Do wniosku należy załączyć:

-        Dokumentację hydrogeologiczną w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej,

-        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej     

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

 Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –  t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.)

 

 

 

Uwagi!

a)       Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, jeżeli:

1) dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa;

2) powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 11 zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologiccznej_2018.pdf (154.3KB)
Dokumentwzór wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej KI11_2018.doc (36KB)
Ilość odwiedzin1462
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2012-01-04 00:00
Data ukazania się2018-11-20 00:00
Ostatnia zmiana2012-01-31 10:15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...