http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zgłoszenia wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, do 10 m3 w roku kalendarzowym, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną

Zgłoszenia wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby
fizycznej, do 10 m3 w roku kalendarzowym, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej
prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą
kopaliną
1. Zgłaszanie wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych
osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania
wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany z 7-dniowym
wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz
zamierzony czas ich wykonywania.
Podstawa prawna:
- art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., Nr
163, poz. 981)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
3. Kopię aktualnej mapy zasadniczej przedmiotowej działki w skali 1:1000 z naniesieniem
miejsca wykonywania prac wydobywczych.
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie występuje
Opłata skarbowa:
Brak opłat skarbowych
Uwagi !
W przypadku naruszenia wymagań określonych w pkt 1 i 2:
1) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania
kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;
2) starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3
pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 23 zglaszanie wydobywania piasku i żwiru_2012.pdf (591.3KB)
Ilość odwiedzin2722
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-01-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-01-31 10:49
Data przeniesienia do archiwum2017-06-10 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...