http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.3.2012.KM

 

Skierniewice, dnia 15.02.2012 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 80 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 186.960,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

POLDIM Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów

97,69 pkt.

191.388,00 zł

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice

 

87,24 pkt.

192.273,60 zł

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„TRAKT" Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

96,50 pkt.

193.749,60 zł

„FEDRO" Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

95,62 pkt.

195.520,80 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE

LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

95,24 pkt.

196.308,00 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1294
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-02-15 00:00
Data ukazania się2012-02-15 00:00
Ostatnia zmiana2012-02-15 16:11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...